Kurs om sorg og savn 

Slik finner du glede i hverdagen selv om du savner en kjær.

 

Dette kurset handler om tanker, følelser og tankemønstre som kan oppstå etter å ha mistet en man er glad i.

Du vil lære hvordan stoppe tanker som ikke gjør deg godt, og heller ha fokus på de gode tankene og følelsene. Du vil også lære hvordan du kan ta valg ut ifra din egen livssituasjon.

Dagen i dag er din virkelighet, og nå skal du bli venn med din virkelighet. 

 

Det handler ikke om å snu opp ned på alt, på en gang!

Et stort fremsteg er resultatet av mange små.

 

Jeg vil hjelpe deg på vei til det livet du selv ønsker!